Coaching

Coaching

 

Coaching handler om frihed fra stress, at finde sig selv, at finde sit rette potentiale og at komme hjem i at være den man er.

Når jeg arbejder med disse ting, blander jeg alle mine uddannelser, al min viden, intuition og erfaring sammen, for at hjælpe dig så meget så muligt og løfte dig videre i livet.

 

Jeg benytter akupukturens og zoneterapiens teorier på det psykiske plan, Nlp teknikker, min viden om Enneagrammet og Jungs personlighedstyper (Myers-Briggs typer), viden fra Psych-K om hvordan underbevidstheden arbejder, og så bruger jeg min stærke intuition.

Hvad vi tager udgangspunkt i og hvor vi skal hen, er op til dig. Jeg fungerer som din hjælper, der lytter, læser mellem linjerne og viser en vej frem.

Balance sten som symbol på coaching

Kort om NLP:

 

Nlp står for Neuro linguistisk programmering, hvilket  hentyder til at vores sprog danner meget af den tankegang vi har. Kan vi ændre vores måde at tale på, kan vi ændre vores måde at tænke på, og så kan vi derigennem ændre vores adfærd. 

NLP er en samtale terapiform, der bygger på indsamlet viden om hvordan nogle af verdens mest succesrige mennesker taler og dermed også tænker. Hvad er det de gør og kan, som vi andre har svært ved. Hvad er det i deres sprog, der gør at de ser mulighederne frem for begrænsningerne. Ved hjælp af forskellige teknikker, kopiere vi disse menneskers måde at se livet på, hvordan de opnår mål, klarer konflikter, kommer let ud af kriser, og i det hele taget har succes, både personligt og fagligt. 

 

Britt Wilken     Solsikkevej 7     4040 Jyllinge     Telefon  24418068

Britt.wilken@gmail.com     www.galleribrittwilken.dk     www.brittwilken.dk